rozpoznanie tváre

Technológia na rozpoznávanie tváre tvorená umelou inteligenciou v rámci Avigilon Control Center (ACC) vám pomôže urýchliť reakčné časy rýchlou identifikáciou osôb, ktoré vás zaujímajú. Rozpoznávanie tváre ponúka kontext na prijímanie rozhodnutí, ktoré vám umožňujú proaktívne reagovať na udalosti.

Osoby, ktoré sú predmetom záujmu, sú identifikované na základe jedného alebo viacerých zoznamov, ktoré spravujú autorizovaní používatelia vo vašej organizácii. Používatelia môžu vyplniť a spravovať viac zoznamov sledovania buď pridaním tvárí z Vyhľadávania vzhľadu, nahraním referenčných obrázkov alebo vyhľadaním vzhľadu osoby prostredníctvom zaznamenaného videa.

Kontrola technológie na rozpoznávanie tváre

Dôkladné ovládacie prvky v rámci technológie na rozpoznávanie tváre spoločnosti Avigilon riadia dostupnosť a uchovanie údajov zo zoznamu sledovaných. Oprávnený používatelia môžu pridávať, upravovať a manipulovať so zoznamami sledovaných osôb a zároveň upravovať doby uchovávania profilov sledovaných zoznamov.

rozpoznávanie tváre

Alarmy pre udalosti zhody so zoznamom sledovaných

Ak sa nájde zhoda v zozname sledovaných osôb, operátori môžu byť upozornení buď pomocou rozhrania Focus of Attention, alebo prostredníctvom alarmov ACC ™ pomocou panelov PCO alebo zobrazenia alarmu. ACC zobrazí video obraz, ktorý spustil alarm, a referenčný obraz zo zoznamu sledovaných položiek, čo umožní operátorom overiť zhodu a rýchlo konať.

Pokiaľ Vás náš článok zaujal a vidíte uplatnenie tohoto systému vo vašej prevádzke, napíšte nám. Radi sa s Vami stretneme a pripravíme Vám projekt na kľúč.

Team Hudiny….. viac ako kúzelníci 🙂