terminal

Terminál na bezdotykové snímanie teploty MinMoe od spoločnosti HikVisions slúži na uľahčenie vstupu ľudí do budovy, zaznamenávanie dochádzky a simultánne kontrolu teploty a nosenia masky. Tento systém funguje aj bez toho, aby ste sa museli dotýkať terminálu alebo brány, a to pomocou rozpoznávania tváre a termografických technológií. Bezdotykový charakter umožňuje ľahší a bezpečnejší prístup, vhodný na dlhodobé skríningy teploty s kontrolou prístupu do akejkoľvek budovy s vysokým počtom ľudí. Môže byť tiež nakonfigurovaný tak, aby umožňoval ľuďom „samokontrolu“ svojej teploty.

V akých oblastiach môžete terminály využiť?

MinMoe je užitočný nástroj na kontrolu prístupu v oblastiach, ktoré zaznamenávajú vysokú mobilitu. Ide napríklad o veľké podniky, školy, továrne a verejné budovy, kde je mobilita počas bežných dní vyššia a tak je riziko prenášania vírusov rozhodne vyššie.

Terminály
 KANCELÁRIA                                  MALOOBCHOD                                       RADNICA
ZDRAVOTNÍCTVO                              HOTELY                                         REŠTAURÁCIE