Inteligentná detekcia pádov

Pre staršie osoby môže mať pád vážne zdravotné následky. Vďaka najnovším kamerám s umelou inteligenciou sa detekcia pádov zdokonaľuje v opatrovateľských organizáciách po celom svete: šetrí drahocenný čas a pomáha zachraňovať životy.

Inteligentná detekcia pádov ako spôsob ochrany a prevencie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú pády druhou hlavnou príčinou úrazovej smrti kdekoľvek na svete. A u starších osôb sú riziká spojené s pádom obzvlášť vysoké. Výskum z USA ukazuje, že viac než jeden zo štyroch ľudí vo veku 65 a viac rokov každoročne spadne a pätina týchto pádov má za následok vážne zranenie, ako je zlomenina bedier alebo poranenie hlavy.

Dôležité je, že jeden pád zdvojnásobí šancu na ďalší pád. V organizáciách poverených starostlivosťou  o staršie osoby – ako sú nemocnice, domovy s opatrovateľskou službou a komunity dôchodcov – je potrebné podniknúť kroky k prevencii pádu. 

Inteligentná detekcia pádov

Problém je v tom, že súčasné metódy sledovania pádov stále ohrozujú zraniteľné osoby.

V posledných rokoch starší a zraniteľný ľudia používajú osobné príveskove alarmy, ktoré vyžadujú, aby stlačili tlačidlo, ktoré upozorní službu pri páde. Tieto zariadenia majú niekoľko obmedzení. 

  • Pre začiatok sa jednotlivci musia rozhodnúť nasadiť si ich a nechať ich zapnuté.
  • Zariadenie musí byť plne nabité alebo sa musia batérie pravidelne vymieňať, aby fungovali.
  • Samozrejme musia nositelia po páde stlačiť tlačidlo pre spustenie alarmu. Čo sa ale stane, keď sa nemôžu hýbať alebo sú v bezvedomí ?

Kamery pre detekciu pádu: vždy zapnuté, okamžité upozornenie

Našťastie nová technológia ponúka nové možnosti. Pre zaistenie nepretržitej a spoľahlivej detekcie a monitorovania pádu inštalujú nemocnice a pečovateľské organizácie kamery pre detekciu pádu. Tieto kamery používajú umelú inteligenciu k detekcii pádu a k spusteniu okamžitého alarmu.

Kamera pre detekciu pádu s UI neustále skenuje a sleduje polohu, inteligentne zisťuje, kedy je osoba v zornom poli, a pomocou predom naprogramovaných prahových hodnôt výšky určuje, či je tato osoba vo vzpriamenej polohe alebo nie. Pokiaľ sa osoba v zornom poli kamery pohybuje pod stanovenou výškou a zostane na danom mieste po stanovenú dobu, kamera to klasifikuje ako pád – okamžite vyvolá poplach.

Kamery Hikvision pre detekciu pádu používajú vlastný algoritmus k rýchlemu zisteniu a odoslaniu upozornenia behom niekoľkých sekúnd po detekcii pádu. Kamery môžu byť nenápadne inštalované do napr. jedální, chodieb, otvorené priestory, parky atď. Poskytujú tak cennou sieť očí, ktoré pečovatelom pomáhajú pri ich práci. Kamery naviac prostredníctvom záznamu umožňujú ľahko preskúmať dôvody pádu a v prípade potreby im umožňujú prijať preventívne opatrenia.