nexvision

Spojili sme naše sily so značkou Orange TM!

Už dnes veľká časť našich projektových inštalácii je pod ich záštitou. Je to silný partner, ktorý pre našich zákazníkov predstavuje istotu v kvalite a službách. Najčastejšie sa jedná o splátkový (paušálny) systém na jednotlivé projekty.

orange

V súčasnej dobe ide hlavne o termovízne meranie teploty. Máme za sebou desiatky inštalácii termokamier po celom Slovensku. Získali sme plno nových skúseností práve s týmito kamerami, ktoré premietame do každej ďalšej inštalácie.

Pokiaľ sme Vás zaujali a do budúcna plánujete s investíciou pre niektoré z našich systémov, zavolajte.  

Team Hudiny – viac ako kúzelníci