Počítanie návštevníkov

Spoločnosť Hudiny inštaluje systémy správy počtu návštevníkov, pre presne monitorovanie počtu ľudí, ktorí vstupujú do priestorov a opúšťajú ich. To pomáha podnikom vyhnúť sa vpusteniu príliš veľkého počtu ľudí do priestoru.

Inteligentné kamery na počítanie návštevníkov

Inteligentné kamery na počítanie ľudí sú umiestnené pri vstupoch a výstupoch na počítanie ľudí, ktorí vstupujú a odchádzajú. Monitory sú umiestnené pri vchode do obchodu, aby v reálnom čase zobrazovali, či nový zákazník môže alebo nemôže vstúpiť.

Zamestnanci, ktorí mohli byť predtým pridelení ku „vstupom“, sa teraz dajú presunúť do produktívnejších rolí.

Tento systém nájde svoje využitie aj pri kontrole vstupov do spoločenských priestorov ako sú napr. jedálne. Stačí nastaviť maximálny počet ľudí na daný priestor a systém Vás cez monitor upozorní koľko ľudí sa práve nachádza v jedálni. Keď je limit prekročený na monitore sa zobrazí červený semafor.

Celý systém je prepojiteľný napr. s turniketmi alebo posuvnými dverami a pod.

Počítanie návštevníkov

Business Analytika

Používanie kamier na počítanie návštevníkov na výpočet počtu nakupujúcich, ktorí vstúpia do vášho obchodu v ktorýkoľvek daný deň, vám môže pomôcť vylepšiť vaše operácie mnohými spôsobmi. Napríklad je možné presne prispôsobiť počet zamestnancov v rušných časoch potrebám, zlepšiť služby a potom znížiť počet zamestnancov v pokojnejších časoch, aby sa ušetrili prevádzkové náklady. V týchto a mnohých ďalších ohľadoch pomáha počítanie ľudí v obchode maloobchodníkom optimalizovať ich stratégie a maximalizovať konverziu a výnosy.

Tento systém od HikVisions sa dá nastaviť aj na riešenie správy hustoty davov ako ďalší užitočný obchodný nástroj na analýzu vývoja a trendov.

Team Hudiny ….. viac než kúzelníci 🙂