Evidenčných čísel vozidiel (LPR)

Technológia na rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel (License plate recognition – LPR) je momentálne rozšírená viac než kedykoľvek predtým. Stala sa ekonomickým a robustným riešením pre viaceré inštalácie, ako je napr. kontrola prístupu, evidencie a kontroly.

ŠPZ sa od seba (veľmi) líšia. LPR je teda o poznaní všetkých možných variácií platní a čítaní znakov podľa mnohých regionálnych úprav. Algoritmus potrebuje vedieť, „čo očakávať“. LPR je široko používaná technológia v prevádzkach správy vozidiel, ako je napríklad Ticketless Parking (mimo ulice a na ulici), Tolling, ITS, detekcia odcudzených vozidiel, inteligentné účtovanie a mnoho ďalších aplikácií v Európe a stáva sa trendom v Amerike.

Objavte systém na rozpoznávanie Evidenčných čísel vozidiel (LPR) v našej predajni.

V týchto dňoch od 31.1. do 22.2.2019 si môžete u nás na predajni pozrieť ako fungujú v praxi LPR kamery.

rozpoznávanie Evidenčných čísel