loxone rekuperacia

Európska únia sa prostredníctvom „Európskej zelenej dohody“ zaviazala dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. V kontexte „energetickej transformácie“ tu zohráva rozhodujúcu úlohu celková energetická účinnosť budov. Systém Loxone ponúka jedinečné a komplexné riadenie energie a tým tak môže významne prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti budov.

Dôležitosť automatizácie domov a budov pre zelenú dohodu

V oblasti „Energetiky“ sa kladie dôraz na zlepšenie „celkovej energetickej účinnosti našich budov“.

Tento aspekt je obzvlášť dôležitý, pretože viac ako 75 % emisií skleníkových plynov v EÚ je spôsobených výrobou a spotrebou energie a približne 40 % spotreby energie možno pripísať budovám.

loxone light

Práve automatizácia domov a budov môže významne prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti budovy a úspore energie. Bez ohľadu na to, či ide o inteligentný dom, rezidenčnú budovu alebo komerčnú budovu.

Loxone – jedinečné a komplexné riadenie energie

Loxone spája všetky komponenty v inteligentnej budove, podobne ako ľudský nervový systém. Všetky vlákna vedú spoločne k centrálnemu riadeniu – Loxone Miniserveru.

Vďaka mnohým otvoreným rozhraniam je systém nekonečne flexibilný. To umožňuje globálne jedinečné a komplexné riadenie energie a otvára množstvo príležitostí pre úsporu energie – tiež v zmysle Európskej zelenej dohody.

Je však možné oveľa viac: Do systému môže byť integrovaný (takmer) každý spotrebič. V kombinácii s predpoveďami počasia, podrobnými štatistikami a monitorovaním v reálnom čase to vytvára najsilnejší systém riadenia energie na svete

loxone photovoltaic

Integrácia FV systému

Obnoviteľné energie sú ústrednou súčasťou Európskej zelenej dohody. Integráciou FV systému do automatizácie domov a budov sa stáva najdôležitejšou súčasťou efektívneho energetického manažmentu. Miniserver preberá inteligentnú distribúciu slnečnej energie v závislosti od výroby, dopytu a priorít. Vždy s cieľom zvýšenia vlastnej spotreby.

Praktický príklad

tepelne cerpadlo

Integrácia spoločností Vaillant, De Dietrich a ďalšie
Tepelné čerpadlá, teplovodné kotly a podobne je možné použiť ako tepelný zásobník na prípravu teplej vody presne vtedy, keď je prebytok slnečnej energie. 

nabíjanie

Integrácia elektromobilu

Zelená dohoda sa zameriava aj na „stratégiu pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu“. Elektromobil by mal byť podľa možnosti nabíjaný vlastnou slnečnou energiou. Integrácia príslušného striedača a Wallboxu umožňuje uloženie logiky, spustenie alebo pozastavenie procesu nabíjania, definovanie nabíjacieho prúdu a mnoho ďalších.

loxone

Integrácia akéhokoľvek spotrebiča

K systému Loxone má prístup každý spotrebič, ktorý má vhodné rozhranie (napríklad Home Connect) – a vďaka tomu je možné ho integrovať do inteligentného energetického manažmentu.

Tip: Aj niektoré „obyčajné“ zariadenia, ktoré nemajú rozhranie, ako napríklad nabíjačka batérií na elektrobicykli, je možné integrovať prostredníctvom spínanej zásuvky.

loxone apk

Zohľadnenie predpovedí počasia
Pri distribúcii slnečnej energie zohľadňuje Miniserver nielen výrobu, dopyt a stanovovanie priorít – systém sa môže pozerať aj do budúcnosti. Napríklad bude čakať na nabitie elektromobilu, ak práve prší, ale slnečné lúče sú predpovedané za hodinu. Samozrejme len vtedy, keď auto nie je súrne potrebné (vždy možno zasiahnuť manuálne).

hudiny

Komplexné monitorovanie a štatistiky
Výroba, využitie siete, skladovanie batérie a oveľa viac. Všetky relevantné údaje inteligentného systému riadenia energie sú vizualizované v aplikácii Loxone a je ich možné zobrazovať kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta.

Individuálne podrobné štatistiky poskytujú užitočné informácie a umožňujú odhaliť ešte väčší potenciál úspor energie, ďalšie zvýšenie energetickej účinnosti a tým dosiahnutie cieľov zelenej dohody.

Šetrenie energiou

Inteligentné riadenie energie môže významne prispieť k zvýšeniu „celkovej energetickej účinnosti našich budov“ v zmysle zelenej dohody.

Ešte lepšie je však v prvom rade nepotrebovať energiu. Loxone ponúka širokú škálu možností, pomocou ktorých je možné znížiť spotrebu energie v budove.

hudiny

Automatické
tienenie

V lete automatické žalúzie chránia interiér pred prehriatím. V zime využívajú slnečné lúče na vykurovanie miestností klimaticky neutrálnym spôsobom. To šetrí energiu na vykurovanie a chladenie.

hudiny

Inteligentné
ovládanie osvetlenia

Senzory prítomnosti rozpoznajú, keď sa nikto nenachádza v miestnosti, a automaticky vypnú svetlo. Naše moderné LED svetelné zdroje vyžadujú veľmi málo energie a sú extrémne odolné.

hudiny

Inteligentné ovládanie
vykurovania a chladenia

Loxone určuje presnú požiadavku na vykurovanie alebo chladenie konkrétne izby a zaisťuje, aby sa požadovaná komfortná teplota dosahovala čo najefektívnejšie. Ak nikto nie je prítomný, budova sa prepne do režimu nízkej spotreby.

hudiny

Inteligentné
vetranie

Vetranie založené na prítomnosti, obsahu CO2, vlhkosti a izbovej teploty namiesto statického prietoku vzduchu – Miniserver dodáva systémom vetrania tú pravú inteligenciu.

hudiny

Stand-by
Killer

Inteligentná budova automaticky odpojí všetky spotrebiče v pohotovostnom režime a iné žrúty, keď nie sú potrebné alebo keď nie je nikto v dome/byte prítomný. 

hudiny

Prevádzkové režimy:
„Odchod z domu“, „Dovolenka“ …
Budovu je možné prepnúť do úsporného režimu niekoľkými kliknutiami: pohotovostné zariadenia sa odpoja od napájania, zhasnú sa svetlá, vypne sa kúrenie a chladenie a mnoho ďalších. Úplne individuálne podľa príslušných požiadaviek.

Udržateľné výrobky

„Zlepšenie energetickej účinnosti a ekodizajnu výrobkov“ je ďalšou kľúčovou stratégiou na dosiahnutie cieľov zelenej dohody.

Cieľ, ktorý dokonale zodpovedá našim požiadavkám: Prikladáme veľký význam kvalite a nevyvíjame „jednorazové výrobky“. Všetky produkty Loxone sú navrhnuté s ohľadom na dlhodobé použitie.

Preto naše výrobky vyvíjame a vyrábame sami – v srdci Európy. Okrem vysokej kvality, atraktívneho dizajnu a inovatívnych vlastností výrobkov venujeme veľkú pozornosť aj nízkej spotrebe energie našich komponentov.

hudiny

Dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody je náročná úloha. Automatizácia domov a budovod Loxone môže pomôcť zaviesť komplexný systém energetického manažmentu, a tak sa dostať o krok bližšie k cieľom zelenej dohody.

Urobme spolu život o niečo energeticky účinnejším a udržateľnejším. Budúcnosť sveta závisí od zdravej planéty.